Musiikkileikin tehtävät ja tavoitteet
Musiikkileikin tavoitteena on herättää lapsissa myönteinen asenne musiikkia kohtaan, avata väyliä musiikilliseen tunneilmaisuun sekä antaa virikkeitä jatkuvan musiikkiharrastuksen syntymiseen. EMOn muskaritoiminta on tavoitteellista musiikkikasvatusta, joka etenee lasten muuhun kehitykseen sopeutuen.

Työtavat
Lapsi hahmottaa luonnostaan ympäristöään kaikkien aistiensa kautta. Musiikkileikin työtapojen periaatteena onkin musiikin kokonaisvaltainen kokeminen ja elämyksellisyys, joka antaa tilaa oivallukselle, mielikuvitukselle ja tunne-elämän kehittymiselle.

Työtapoja ovat loruileminen, laulaminen, leikkiminen, soittaminen (mm. rytmi- ja melodiasoittimet sekä viisikielinen kantele), musiikin kuunteleminen, musiikin mukaan liikkuminen. Isompien lasten ryhmissä tutustutaan myös musiikin perusteisiin ja säveltapailun alkeisiin.

Ryhmäjako

Perheryhmät:
Vauvat vanhempineen (3 kk-)
Taaperot vanhempineen (1-vuotiaat)
Pallerot vanhempineen (2-vuotiaat)
- perheryhmissä käydään kerran viikossa. Tunnin kesto 30-45 min.

Musiikkileikkiryhmät:
Muksut (3-vuotiaat)
Musiikkileikki I (ML I) (4-vuotiaat)
-    leikkiryhmät kokoontuvat kerran  viikossa. Tunnin kesto 45 min.

Soitinryhmät
Musiikkileikki II (5-vuotiaat) ja Musiikkileikki III (6-vuotiaat) -ryhmissä soitetaan muun musisoinnin lisäksi viisikielisillä kanteleilla ja melodisilla rytmisoittimilla.
ML II ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 60 min.
ML III ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 45, 60 min tai 90 min ryhmästä riippuen.

Missä ja milloin?
- Musiikkileikkiryhmät toimivat Tapiolassa Kulttuurikeskuksessa ja Kellopelissä (Opinkuja 2). Lisäksi musiikkileikkiä järjestetään ns. aluetassuopetuksena 22 päiväkodissa tai koulun eskarissa eteläisen Espoon alueella.

- Opetus tapahtuu pääasiassa klo 8-15 välillä arkipäivisin. Iltamuskari-ryhmiä on Kellopelissä torstaisin klo 16-19 välillä. Lauantaimuskarit toimivat Kulttuurikeskuksessa.

Tiedustelut:
Muskarit, toimisto (torstaisin):
Sonja Mälkki sonja.malkki(at)emo.fi

Päiväkotimuskarit
EMO järjestää muskariopetusta myös 22 päiväkodissa Matinkylä-Olarin ja Espoonlahden alueilla. Yhteistyöpäiväkoteja ovat Matinkylän, Matinniityn, Tiistilänraitin, Nuottakunnan, Nuottaniemen, Punatulkun, Kalamiehen, Merenkulkijan, Espoonlahden, Yläkartanon, Järvitorpan, Nöykkiön, Aallonhuipun, Saunalyhdyn, Olarin, Aamunkoiton, Lystimäen, Suurpellon, Toppelundin ja Friisilän päiväkodit sekä Soukan koulun eskarimuskari.

Päiväkotimuskaritiedustelut opettajilta

opettaja Maija Alén:
Nuottakunnan pk, Punatulkun pk, Opinmäen pk
maija.alen(at)emo.fi

opettaja Susanna Laukkanen:
Olarin pk, Toppelundin pk, Aamunkoiton pk, Lystimäen pk, Pk Niittykumpu, Nuottaniemen pk
teija.mannisto(at)emo.fi

opettaja Paula From:
Soukan koulun eskarimuskarit, Nöykkiön pk, Järvitorpan pk, Yläkartanon pk, Aallonhuipun pk, Merenkulkijan pk
paula.from(at)emo.fi

opettaja Monika Cibulka:
Kalamiehen pk, Matinniityn pk, Friisilän pk, Matinkylän pk, Tiistilänraitin pk, Suurpellon pk, Espoonlahden pk
monika.cibulka(at)emo.fi


powered by eMedia