EMO siirtyy takaisin lähiopetukseen 1.2.2021 alkaen.

Tervetuloa!

Tiedote 29.1.2021

Iloitsemme mahdollisuudesta jatkaa rajatusti alle 20-vuotiaiden lähiopetusta. Yli 20-vuotiaiden opetus jatkuu etäopetuksena tuttujen hyvien käytäntöjen mukaisesti. 
Teemme parhaamme, että soittoharrastus toteutuu syyskauden hyvien kokemusten tapaan turvallisesti. EMOn opetus tapahtuu pääkaupunkiseudun koronakoordinaatiotyöryhmän ja viranomaisten antamia erityisiä turvallisuusohjeita noudattaen. 
Luethan hyvin tarkkaan ja noudatat näitä ohjeita: 

 • Maskin käyttöä edellytetään kaikissa EMOn yleisissä tiloissa ja luokissa kaikilta yli 12-vuotiailta, mikäli se on mahdollista.
 • Pidetään vähintään 2 metrin turvavälit kaikkiin kanssaihmisiin. Muita suojaustoimenpiteitä opetustilanteissa opettajan harkinnan mukaan ovat pleksit ja visiirit. 
 • EMOn tiloihin on pääsy ainoastaan oppilailla ja henkilökunnalla. 
 • Vanhemmat voivat saattaa lapsensa ulko-ovelle saakka. Poikkeuksena on alle kouluikäisten ja painavien tai suurten soitinten soittajien vanhemmat, jotka voivat tuoda lapsen luokan ovelle asti. Edellytämme vanhemmilta maskin käyttöä, turvavälejä ja hyvää käsihygieniaa. EMOn tiloihin ei voi jäädä odottamaan tunnin päättymistä, poikkeuksena muskarin perheryhmät.
 • Tunneille tullaan enintään 10 minuuttia ennen tunnin alkua ja tunnin päätyttyä tiloista poistutaan välittömästi.
 • Espoon kulttuurikeskukseen käynti on Kulttuuriaukion ovesta. Pääoven ollessa suljettuna sisään pääsee joko ovikelloa painamalla (ohjeet ovessa) tai soittamalla aulapalveluun p. 09 816 57200. EMOn iltavahtimestarin tavoittaa numerosta 050 911 5075 ma-pe 15.30-20.30.
 • Lähitunnille ei saa osallistua, jos on vähäisiäkään flunssa- tai vatsaoireita tai tiedossa oleva altistus koronavirukselle. Pienimmässäkin altistusepäilyssä voit pyytää opettajalta yksilötuntia etätuntina. 
 • Opettaja voi varata osan tunnista soittoesimerkkien tallentamiseen ja niiden lähettämiseen oppilaalle (esim. puhallinsoittimet, laulu ja piano).
 • Myös tuntien alussa tai lopussa varataan hetki luokan tuulettamiseen ja soittimen / soitinten desinfioimiseen.
 • Ryhmäopetuksessa huomioidaan riittävät, vähintään 2 metrin turvavälit. Myös ns. hybridiopetus on mahdollista, mikäli on tarpeen pienentää ryhmäkokoa turvavälien takaamiseksi.
 • Ryhmäaineiden opettajat tiedottavat oppilaitaan tuntien erityisjärjestelyistä ja mahdollisesta hybridiopetuksesta.
 • Joillakin opettajilla on erityisperuste opettamisen jatkamiseen toistaiseksi etänä. Näissä tilanteissa oppilailla on mahdollisuus jatkaa etätunteja oman opettajansa johdolla, mutta halutessaan on mahdollista toivoa lähiopetusta sijaisopettajan ohjauksessa. Ota yhteyttä toimistoon. 
 • Yhteismusisointia aloitellaan pienryhmissä ja kiinteillä kokoonpanoilla sitten kun se on mahdollista. Orkestereiden ja yhtyeiden vetäjät ovat yhteydessä oppilaisiinsa ja tiedottavat milloin ja miten yhteismusisointi järjestetään. 
 • Huolehditaan hyvästä käsihygieniasta: kädet pestään ja desinfioidaan huolellisesti ennen tunnille tulemista. Käsidesiä on saatavilla yleisissä tiloissa ja luokissa. 
 • Huolehditaan hyvästä yskimishygieniasta: yski tai aivasta puhtaaseen nenäliinaan tai hihaan.

Hyvässä yhteistyössä mahdollistamme turvalliset soitto-, laulu ja ryhmätunnit lähiopetuksena. 

Musisoinnin iloa!

EMO will return to contact teaching from 1st February 2021.

Welcome back!

We welcome the opportunity to resume contact-teaching, with restrictions, for those under 20 years old. Students over 20 will continue with the already familiar good practices of remote learning.

We do our best to make the hobby of playing music as safe as possible in accordance with the recommendations and restrictions of the Metropolitan Areas Corona Coordination Working Group.

Please read carefully and follow these instructions:

 • Everyone aged 12 and above is required to wear a mask in EMO’s public areas and classes, where possible
 • Please maintain a social distance of at least 2 meters from others. Other protective measures available to be used at the discretion of the teachers are plexiglass panels and visors.
 • Please ensure good hand hygiene: hands must be thoroughly washed and disinfected before coming to class. Hand sanitiser is available in the public spaces and classrooms.
 • Follow coughing etiquette: cough or sneeze into a clean handkerchief or sleeve.
 • Only students and staff can enter EMO premises.
 • Parents can accompany their children to the front door.  The exception is for parents of under school-age children or children with heavy or big instruments. In these cases parents can accompany their children to the classroom. Parents are required to wear mask, maintain social distance and follow good hand hygiene. No waiting is allowed in EMO’s premises, with the exception of family music playschool groups.
 • Please arrive no more than 10 minutes before the class begins and leave the premises immediately when it ends.
 • Use Espoo Cultural Centre’s main door on Kulttuuriaukio. If the main door is locked, please ring the bell (instructions can be found on the door) or call lobby services (Aulapalvelu) on 09 816 57200. EMO’s evening caretaker can be reached on 050 911 5075 Mon-Fri 15.30-20.30
 • Do not attend class if you have any flu, cold or stomach symptoms, or if you have been exposed to coronavirus. Regarding private lessons even on the slightest suspicion of infection, please ask your teacher for remote lessons in place of contact teaching.
 • The teacher can reserve some part of the lessons to record examples of playing and send them to the student. (e.g. wind instruments, singing and piano)
 • A few minutes at the beginning and end of each lesson are set aside to ventilate the classroom and disinfecting the instrument(s)
 • Hybrid teaching is possible e.g. group lessons where it is necessary to reduce the group size.
 • Group teachers will inform their students of any special arrangements and possible hybrid teaching.
 • Some teachers have a specific reason to continue remote teaching. In these situations students can continue remotely with their own teacher but if they would prefer contact teaching this is possible with a substitute teacher. Please contact the EMO office.
 • Playing music together will start as soon as possible. Orchestra and ensemble conductors will be in touch with their students about how and when to start.

Through good cooperation we enable safe contact teaching for music and singing lessons.

Wishing you all the joy of making music!

Share on facebook
Jaa Facebookissa
Share on twitter
Jaa Twitterissä

Muita ajankohtaisia

Vieritä ylös
X
X