Tiedote opetuksesta 3.5. alkaen

Hyvät Espoon musiikkiopiston oppilaat ja perheet,

Ilolla kutsumme yli 12-vuotiaatkin lähitunneille maanantaista 3.5. alkaen

Samalla vanhemmat voisivat antaa EMO-väen puolesta halauksen sinnikkäästi musiikissa pysyneille nuorillemme, jotka ovat ehtineet kasvaa monta senttiä sitten viime näkemän!

Opetuksen tulee toteutua terveysturvallisesti (ohjeet muistutukseksi ohessa), joten käynnistämme yksilötunneilla, soitinpienryhmillä ja rytmiikalla (lukuun ottamatta aikuisten rytmiikkaa). EMOn musiikin hahmotusaineet ja kuorot jatkavat etänä. Jousiorkesterit suunnittelevat pienryhmä- tai yhteisharjoituksia toukokuulle ja/tai kesäkuun alkuun, puhallinorkesterit päiväleiriä elo-syyskuulle.  

Nuorempien oppilaiden yksilötunnit ja pienryhmät sekä leikki-ikäisten muskarit ja päiväkotimuskarit jatkavat lähiopetuksena. Muskarin perheryhmät (aikuiset mukana) kokoontuvat etänä. Mikäli sää ja tilat sallivat, toteutetaan ulkomuskari ennen kesälomia. 

Konsertteja ei EMOssa keväällä järjestetä. Syyskuun alkuun suunnitellaan avajaiskonserttia, jossa jaetaan kevään todistukset ja stipendit. 

EMOn viimeinen opetuspäivä on 21.5. Opetus päättyy joissakin ryhmissä ja viikonpäivinä aiemmin, riippuen toteutuneista opetuskerroista. Juuri teitä koskevista toukokuun aikatauluista ja järjestelyistä saatte lisätietoa omalta opettajaltanne.

Mahtavaa nähdä teitä kaikkia, laitetaan EMO-kotipesä taas soimaan!

Kevätmielellä 

Paula Jordan
rehtori

Huomioitavaa lähiopetuksessa oppilaille ja vanhemmille: 

Mikäli perheessä on matkusteltu, pieniäkään oireita tai epäilystä altistumisesta, ryhmien tai yksilötuntien lähiopetukseen ei osallistuta. Yksilöetätuntia pyydetään matalalla kynnyksellä. Karanteeneja noudatetaan.

Suosittelemme maskien käyttöä myös alakoululaisilla aina kun mahdollista.

Vanhemmat voivat saattaa oppilaan ulko-ovelle, tarvittaessa (alle kouluikäiset) luokan ovelle maskin kanssa. Kulttuurikeskuksen ovi avataan ovisummeria soittamalla, sisäänkäynti pääovilta Kulttuuriaukion puolelta (oikean puolimmainen ovi). Tiedoksi myös, että Kulttuurikeskus pysyy suljettuna muulta kuin lasten ja nuorten harrastustoiminnalta 16.5. saakka. Sisäänkäynti kirjastoon vain Keskusaltaan puolelta. 

Tunneille saavutaan enintään 10 minuuttia aikaisemmin ja poistutaan heti tunnin jälkeen. 

Turvavälejä (2 m) noudatetaan kaikessa toiminnassa, myös tunneille saapuessa ja poistuessa. Huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta

Dear students and families of the Espoo Music Institute,

We are happy to invite over 12-year-olds to contact lessons starting from 3rd of May. We also ask the parents to give an EMO-hug for our fine young students for their perseverance in music. They have had time to grow many centimetres since last time we saw each other!

The teaching must be carried out in a health-safe manner (instructions as a reminder below), so we start with individual classes, instrument groups and rhytmics (except adults´ rhythmic group). Music perception (music theory) classes and choirs continue remotely until the end of the season. The string orchestras plan a small group or joint exercises, for May and/or early June, and wind orchestras for the day camp August-September.

The individual classes and small groups of younger pupils, as well as music playschools in Tapiola and kindergartens, will continue as contact teaching. Muskari’s family groups (adults involved) continue remotely. If the weather and facilities permit, an outdoor muskari will be carried out before the summer holidays.

Concerts will not be held in the spring. An opening concert will be planned for the beginning of September to celebrate spring certificates and scholarships.

The last teaching day of the EMO is 21st May. Teaching ends in some groups and days of the week earlier, depending on the number of teachings completed. You will get more information about May schedules and arrangements from your own teacher.

It’s great to see you all, let’s get EMO-base back in business!

With Spring Greetings

Paula Jordan
Principal

Considerations for students and parents:

If the family has traveled, has even the slightest symptoms or suspicion of exposure, do not take part in contact teaching in groups or individual lessons. Also remote individual lessons should be requested. Quarantines are followed.

We recommend using masks even for primary school students whenever possible.

Parents can not stay in music school. They can take the pupil to the front door or if necessary (under school age) to the classroom door with a mask. The doorbell is used in Culture Center entrance via Kulttuuriaukio. Doorbell is on the left, opening door is on the right. For your information; the Cultural Center stays closed from the public except childrens´s and young people´s hobby activities until 16th of May. Entrance to the library is via side of the ”central pool”.

Arrive max. 10 minutes earlier and leave immediately after lesson.

Continue to maintain safety distance (also as arriving and leaving) and hand hygiene.

Share on facebook
Jaa Facebookissa
Share on twitter
Jaa Twitterissä

Muita ajankohtaisia

Vieritä ylös
X
X