Muskarit

Muskari EMOssa

 • Musiikin varhaiskasvatus eli tutummin musiikkileikki tai muskari on alle kouluikäisille lapsille suunnattua musiikkikasvatusta
 • Mukaan pääsee ilmoittautumalla EMO nettisivujen kautta
 • Muskarin lukuvuodessa (syys- ja kevätlukukausi) on 33 opetusviikkoa
 • EMOn muskarin päätoimipiste sijaitsee Espoon Kulttuurikeskuksessa Tapiolassa, sivupiste Kellopeli (Opinkuja 2, Tapiola)
 • Opetusta tarjotaan yli 20 päiväkodissa kyseisen päiväkodin lapsille eteläisessä Espoossa Espoonlahden, Matinkylä-Olarin sekä Tapiolan suuralueilla.
 • Opetusta tarjotaan pääosin ma-pe klo 9-15, lisäksi tarjolla muutamia ryhmiä lauantaisin sekä torstai-iltaisin
 • Lukukausimaksut alk. 105 €/ 45 min/ vko. Jos perheellä on kaupungin antama päätös päivähoidon nollamaksusta, lapsi saa maksuvapautuksen päiväkotimuskarin lukukausimaksusta. Perheen on tällöin toimitettava kopio kaupungin päivähoitomaksupäätöksestä musiikkiopiston toimistoon (sonja.malkki@emo.fi) heti aloituksen jälkeen. Uusi päätös on lähetettävä joka lukuvuoden alussa.
 • EMOssa on n. 1000 muskarilaista, joista n. 600 päiväkotimuskareissa.

Muskarin ryhmäjako

Perheryhmät
3-6 kk vauvat vanhempineen 30-45 min/ vko
7-12 kk vauvat vanhempineen 30-45 min/ vko
1-vuotiaat vanhempineen 45 min/ vko
2-vuotiaat vanhempineen 45 min/ vko

Ilman vanhempia kokoontuvat ryhmät
3-vuotiaat Muksumuskari 1 45 min/ vko
4-vuotiaat Muksumuskari 2 45 min/ vko
5-vuotiaat Kantelemuskari 1 60min/ vko*
6-vuotiaat Kantelemuskari 2 60 min/ vko*

*5-6-vuotiaat tarvitsevat oman kanteleen. Sen voi hankkia edullisesti ryhmän yhteistilauksena, jolloin hinta koteloineen n. 150 €.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen päätavoitteita:

 • luoda pohjaa lapsen hyvälle kasvulle, kehitykselle ja musiikkisuhteelle
 • herättää positiivinen asenne musiikkia kohtaan
 • perheryhmissä tukea lapsen ja vanhemman varhaista vuorovaikutusta
 • nauttia musiikillisista kokemuksista kokonaisvaltaisesti
 • luoda turvallinen ilmapiiri lapsen musiikillisen itseilmaisun kehittämiseen
 • oppia lauluja ja loruja
 • kehittää lapsen musiikillisia, rytmisiä ja motorisia taitoja
 • oppia tuntemaan omaa kulttuuriperintöä monin tavoin
 • kannustaa lapsia ja vanhempia musisoimaan kotona
 • kehittää kuuntelu- ja keskittymiskykyä
 •  tutustuttaa lapset nuottikirjoituksen alkeisiin

Oppilastiedotteet

Lukujärjestykset

Katso vapaat paikat ja ilmoittaudu tästä

PÄIVÄKOTIMUSKARIT

EMO tarjoaa musiikkileikin opetusta yli 20 päiväkodissa Espoonlahden, Matinkylä-Olarin ja Tapiolan suuralueilla. Ilmoittaudu mukaan tästä.

Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti 3-6 vuotiaille ja mahdollisuuksien mukaan myös nuoremmille päiväkodissa oleville lapsille. Muskariryhmät muodostetaan ikäryhmittäin yhteistyössä päiväkodin henkilökunnan kanssa. Opetus tapahtuu päiväkotiaikana joko aamuisin 8-11.30 tai iltapäivisin 12.30-16.30. Opetustunnin kesto on 45 minuuttia.

Opetusviikkoja on 30 lukuvuodessa, 15 syyslukukaudella ja 15 kevätlukukaudella. Lukukausimaksu on 105 € . Päivähoitomaksusta vapautetut perheet saavat anomuksesta vapautuksen päiväkotimuskarin lukukausimaksusta.

Tunneilla on mukana muskarinopettajan lisäksi yksi tai useampi päiväkodin aikuinen.
Muskariopettaja on mukana järjestämässä päiväkodissa myös muuta toimintaa, kuten
juhlia, tapahtumia ja kummikonsertteja sekä lisäksi henkilökunnalle musiikkikoulutusta.

Päiväkotimuskarilaiset ovat tervetulleita kaikkiin EMOn konsertteihin ja tapahtumiin. Kevätlukukauden huipennuksena muskarilaiset pääsevät esiintymään Espoon kulttuurikeskuksen Tapiola-saliin!

Päiväkotimuskaritiedustelut opettajilta:

opettaja Monika Cibulka:
Friisilän pk, Kalamiehen pk, Lystimäen pk, Matinniityn pk, Matinkylän pk, Suurpellon pk
monika.cibulka(at)emo.fi

opettaja Paula From:
Aallonhuipun pk, Espoonlahden pk, Järvitorpan pk, Merenkulkijan pk,  Nöykkiön pk, Tontunmäen pk  
paula.from(at)emo.fi

opettaja Susanna Laukkanen:
Nuottakummun pk, Nuottaniemen pk, Olarin pk, Päiväkoti Punatulkun, Toppelundin pk 
susanna.laukkanen(at)emo.fi

Mitä etua muskarista?

Vauvoja ja lapsia on kaikkina aikoina eri kulttuureissa rauhoiteltu tai viihdytetty musiikilla; hyräilemällä, laulamalla, keinuttelemalla. Vaistonvaraisesti on tiedetty, että musiikki tuo mielihyvää ja turvallisuuden tunnetta, se auttaa oppimisessa ja sitä voi käyttää itseilmaisuun. Nykyisen aivotutkimuksen valossa tiedetään lisäksi, että erityisesti varhain aloitetulla musiikkiharrastuksella on aivoihin laaja-alaisia vaikutuksia ja näistä hyötyy ihmisen koko järjestelmä. Musiikkiharrastuksen myötä lisääntyvät taidot kognitiivisissa tehtävissä kuten tarkkaavaisuudessa ja toiminnanohjauksessa (=kyky säädellä omaa toimintaa suhteessa kulloisenkin tilanteen vaatimuksiin) ja esimerkiksi vieraan kielen oppimisessa ja kuullun ymmärtämisessä. Musiikkileikin myötä kehittyvät monet konkreettiset taidot, kuten musiikilliset, motoriset, ryhmätyö- ja itseilmaisutaidot sekä itseluottamus ja keskittymiskyky.

Opetuksen painopisteet

Muskarin punaisena lankana on asteittainen, jo opittuihin asioihin perustuva opetussisältö. Yksittäisen oppitunnin sisältö tähtää aina suurempaan kokonaisuuteen. Lähtökohtana on lasten yleinen kehitys. Tunnit tukevat lapsen kognitiivista, emotionaalista ja sosiaalista kehitystä lapsen oppiessa musiikillisia asioita kokeilemalla ja oivaltamalla.

Musiikkileikki on kokonaisvaltaista, se perustuu musiikin elementtien (rytmi, tempo, muoto, melodia, sointiväri, harmonia ja dynamiikka) monipuoliseen käyttöön. Työtapoina ovat loruilu, laulaminen, soittaminen, liikkuminen, kuunteleminen ja improvisointi.

Tuntikuvaukset

Vauvat vanhempineen
Musiikin tekeminen tapahtuu vanhemman avulla turvallisen kanssakäymisen kautta. Tärkeimpiä työskentelytapoja ovat laulaminen, loruilu, tanssiminen, kosketusleikit, köröttelyt, vauvajumppa ja rentoutuminen. Kehollinen liikkuminen laulujen ja lorujen mukana herättävät ja kehittävät rytmitajua, tukevat lapsen motorista, puheen ja laulutaidon kehitystä.

1-2-vuotiaat vanhempineen
Musiikin tekeminen tapahtuu yhdessä vanhemman kanssa ja työtavat ovat pitkälti samoja kuin vauvaryhmissä. Toiminnassa huomioidaan erilaiset persoonallisuus- ja temperamenttityypit. Toimintahetket toteutetaan lyhyinä. Tutuiksi tulevat leikit ja tunnin rakenne rohkaisevat lapsia toimimaan. 2-vuotiaat harjoittelevat hetkittäin itsenäisesti. Tunneilla myös koetaan perussykettä eri tavoin ja soitetaan keho-, rytmi- ja melodiasoittimia.

3-4-vuotiaat
Työtapoina ovat loruilu, laulaminen, liikkuminen/tanssiminen, sormileikit, soittaminen kuunteleminen. Toiminnassa koetaan perussyke monin tavoin. Rohkaistaan lapsia tulemaan mukaan lauluihin ja leikkeihin. Opetellaan uusia lauluja, loruja ja leikkejä. Liikutaan piirissä, ketjussa, jonossa ja vapaasti. Harjoitellaan liikkeistä muotoja, tasoja, suuntia, suoritustapaa ja nopeutta sekä välineiden käsittelytaitoja. Liikkeet voivat olla vielä syklittömiä.

5-vuotiaat
Työtavat ovat samat kuin 3-4-vuotiailla. Kerrataan aiemmin opittuja juttuja ja soitetaan keho-, rytmi- ja melodiasoittimilla. Aloitetaan 5-kielisen kanteleen soitto säestämällä tuttuja lauluja ja melodioita korvakuulolta, improvisoidaan ja tehdään omia lauluja. Tutustutaan selkeärytmisten laulujen ja lorujen avulla sykkeeseen ja sana- tai melodiarytmiin. Tutustutaan rytmisymboleihin. Karkeamotoristen liikkumisliikkeiden lisäksi harjoitellaan käsittelytaitoja välineiden kanssa.

6-vuotiaat
Työtavat kuten 5-vuotiailla. Opittuja rytmi- ja melodia-asioita vahvistetaan eri tavoin. 5-kielisen kanteleen soittoa jatketaan säestämällä lauluja ja sävelmiä.

Lapset oppivat pieniä sävelmiä nuottikuvasta sekä oppivat säestämään kanteleilla ja laattasoittimilla lauluja duurissa ja mollissa sointusymbolien avulla.

Lapsia kannustetaan sepittelemään omia kappaleita ja opettelemaan improvisoinnin alkeita ja rohkaistaan heitä esiintymään yhdessä ja yksin. Nuottiviivastoa opetellaan lukemaan askel askeleelta. Lapset saavat tietoa eri soittimista ja musiikkiharrastuksesta.

Vieritä ylös
X
X