Opetussuunnitelma

EMOn OPS

Espoon musiikkiopiston opetussuunnitelma (OPS 1.8.2018) on laadittu Opetushallituksen määrittelemien Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden (2017) mukaisesti.

Keskeistä opetussuunnitelmassa

Opetussuunnitelmassa keskeistä on tukea oppilaan aktiivista roolia oppijana ja oppimisen suuntaamisessa. Opiskeluun sisältyy enemmän omaa luovaa tuottamista (improvisointi ja säveltäminen) sekä valinnaisuutta erityisesti syventävissä opinnoissa. Viikoittainen yksilötunti oman opettajan ohjauksessa on edelleen tärkeässä asemassa, samoin yhteismusisointi orkestereissa ja/tai pienryhmissä. Musiikin hahmotusaineiden (ent. mupe)  kaikille kuuluvaa osuutta on kevennetty ja niiden oppisisällöt ovat lähempänä käytäntöä, soittamista ja laulamista. Tasosuoritukset poistuvat ja niiden tilalle tulee erilaisia osaamisen näyttämisen tapoja, jotka voidaan suunnitella oppilaan omien tavoitteiden mukaisesti.

Opintojen rakenne ja laajuus

Edeltävä opetus:

Varhaisiän musiikkikasvatus 0-7-v.
Valmennusryhmät

Edeltävä opetus antaa hyviä valmiuksia musiikkiopintoihin, mutta siihen osallistuminen ei ole edellytys musiikkiopiston perusopintoihin hakeutumiselle.

Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (1300 tuntia)

 • koostuu perus- ja syventävistä opinnoista, yhteensä 5 opintokokonaisuudesta
  – Musiikin perusopinnot 1-4 (800 tuntia)
  – Musiikin syventävät opinnot (500 tuntia)
 • jokaiseen perusopintojen 1-4 opintokokonaisuuteen sisältyy 
  – Instrumenttiopinnot
  – Yhteismusisointi
  – Muha (musiikin hahmotusaineet)
 • syventäviin opintoihin sisältyy
  – Instrumenttiopintoja
  – 2 muha-kurssia
  – valinnaisia opintoja
  – lopputyö

Opintojen neljä keskeistä tavoitealuetta

 • esittäminen ja ilmaiseminen
 • kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen
 • oppimaan oppiminen ja harjoittelu
 • säveltäminen ja improvisointi
Scroll to Top
X
X