Rytmiikka

Rytmiikka on monipuolinen rytmiin keskittyvä ryhmäaine. Rytmiikkaan osallistuminen on paitsi hauskaa myös kehittää motoriikkaa, keskittymiskykyä ja koordinaatiota.

Ryhmiä on tarjolla 6-vuotiaista aikuisryhmiin. EMOn yksilöopetuksessa oleville soitinoppilaille rytmiikka on valinnaisaine ja sisältyy lukukausimaksuun. Ainoastaan rytmiikkaan osallistuvien lukukausimaksu on tunnin pituudesta riippuen 120-235 € (1.8.2024 alkaen).

Ryhmät ovat arkisin klo 15.30-20 välillä Espoon kulttuurikeskuksen Peilisalissa. Mukaan pääsee ilmoittautumalla. Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Rytmiikan ryhmäjako

• Rytmivalmennusryhmät: 6-7-vuotiaat, tunnit ovat 45 min kerran viikossa.

• Rytmiikkaryhmät eri ikäisille: 7-9-v. ja 9-12 v. sekä aikuisten rytmiikkaryhmä. Tunnit ovat 45–60 min kerran viikossa.

• Tremolo-ryhmät
Tremolo-ryhmät 1-4 ovat esiintyviä rytmiikkaryhmiä, joihin tullaan valintakokeen kautta. Ryhmät muodostetaan taitotason, valmiuksien ja joiltain osin myös iän perusteella. Tunnit ovat 75–90 min kerran viikossa.

Rytmiikkanäytökset
Rytmiikkaryhmät valmistavat joka syksy ja kevät ainakin yhden yhteisen yleisönäytöksen, joka koostuu erilaisista rytmiikkanumeroista valaistuksineen ja koreografioineen. Tremolo-ryhmillä on lisäksi omia esityksiä vuoden mittaan. Kauden huipentavat rytmiikkanäytökset pidetään Espoon kulttuurikeskuksen Tapiola- tai Louhisalissa.

LUKUJÄRJESTYKSET 

OPPILASTIEDOTTEET

Rytmiikka tarjoaa musiikillisia elämyksiä ja valmiuksia, jotka muodostavat hyvän pohjan kasvulle.

Rytmiikan työtavat

Rytmiikka on kokonaisvaltaista, moniaistillista opetusta, jossa koko keho ja aistit ovat mukana kaikessa tekemisessä. Rytmiikassa yhdistetään musiikki ja liike, ja tehdään harjoitteita monipuolisesti erilaisia työskentelytapoja ja välineitä käyttäen.

Rytmiikkatunneilla harjoitellaan paljon kehorytmiikkaa (body percussion). Kehorytmiikassa rytmiä luodaan omaa kehoa hyödyntäen: sormien napsautuksin, taputuksin, jalkojen tömistyksin ja rummutuksin rintakehään ja reisiin. Työtapoina ovat kehorytmien lisäksi sanarytmit, rytmileikit ja -pelit, soittaminen, liikkuminen, kuunteleminen, laulaminen ja oma keksintä.

Rytmiikan välineistöön kuuluvat mm. rytmisoittimet, djembe- ja Taiko-rummut, soivat putket, laattasoittimet, ”epäsoittimet” (mukit, ämpärit ym.), vanteet, pallot ja muut liikuntavälineet. Rytmiikka on matalan kynnyksen musiikin opiskelua, ja sopii lähes kaikille kehittäen tehokkaasti motoriikkaa, koordinaatiota, luovuutta ja ryhmätyöskentelytaitoja.

Tuntikuvaukset

Rytmivalmennusryhmät

Tunneilla perehdytään rytmiikan perusteisiin liikunnallisten, motoriikkaa kehittävien harjoitteiden avulla. Pohjana on liikunnan ja leikin kautta työskentely. Sana- ja kehorytmit sekä rytmileikit kehittävät rytmin hahmotustaitoja ja toimivat perustana soittamiselle. Rytmivalmennuksessa soitetaan monia edellä mainittuja rytmisoittimia ja”epäsoittimia”. Lisäksi lauletaan, kuunnellaan ja keksitään omia rytmejä. Tunneilla opitaan sosiaalista vuorovaikutusta, ryhmätyöskentelytaitoja sekä soitinten ja välineiden käsittelytaitoja. Erilaisilla liikuntavälineillä (vanteet, pallot ym.) tehtävät harjoitteet vahvistavat motorisia taitoja ja toimivat pohjana kaikelle oppimiselle.

Rytmiikkaryhmät

Rytmitaitoja opetellaan ja vahvistetaan sana- ja kehorytmien avulla, joista päästään luontevasti soittamiseen. Perussyke on pohjana kaikessa tekemisessä, ja rytmien suhdetta sykkeeseen harjoitellaan. Kehosoitinten lisäksi musisoidaan edellä mainituilla rytmisoittimilla sekä ns. ”epäsoittimilla”. Japanilaisiin Taiko-rumpuihin voidaan tutustua yli 8-vuotiaiden ryhmissä. Lisäksi tehdään taputusleikkejä, pöytärytmejä ja rytmipelejä. Erilaisilla liikuntavälineillä harjoitellaan musiikillista reaktiokykyä, sykettä ja rytmiä, liikkeen ajoittamista, soitinten ja välineiden käsittelytaitoja sekä motoriikkaa. Eläytymistä ja luovaa keksintää vahvistetaan monenlaisten tehtävien avulla.

Tremolo-ryhmät

Tremolo-ryhmät ovat esiintyviä rytmiikkaryhmiä, joissa rytmiikkataitoja harjoitellaan monipuolisesti, syvällisesti ja tavoitteellisesti. Opetus tähtää esiintymisiin, joita on useampia lukuvuosittain. Tunneilla tehdään rytmiikkaa monin eri työtavoin ja välinein tarkoituksena yhdistää musiikki ja liike. Kehorytmiikka ja sanarytmit ovat työskentelyn pohjana. Pelkällä keholla luodaan taidokkaita visuaalisia rytmikoreografioita, joita rakennetaan myös erilaisin rytmisoittimin ja ’epäsoittimin’ (ns. Stomp-tyylillä millä tahansa arkipäivän esineellä, jolla rytmiä voidaan saada aikaan). Liikkuminen, kuunteleminen, laulaminen ja monenlaiset rytmipelit vahvistavat rytmistä reaktiokykyä ja tarkkuutta sekä sykkeen ja rytmien suhdetta. Improvisaatioon tähtäävää luovaa keksintää harjoitellaan pienryhmissä, ja oppilaat osallistuvat koreografioiden luomiseen erityisesti pidemmällä olevissa tasoryhmissä. Tremolossa tehdään myös ryhmädynamiikkaa vahvistavia tehtäviä.

Scroll to Top
X
X