Soitinopetus

EMOssa voi opiskella kaikkia länsimaisia akustisia soittimia sekä laulua. EMOn Pop/jazzlinja Ebeli tarjoaa opetusta perinteisissä bändisoittimissa. Hakuaika EMOon ja Ebeliin on keväisin huhti-toukokuussa.

Soittoharrastukseen tutustutaan usein aluksi valmentavassa ryhmäopetuksessa soitintikkaissa tai -pajassa. Tämän jälkeen voi hakeutua (jatkamaan soittamista) perusopintojen pariin. Perusopintojen pakettiin sisältyvät viikoittaiset yksilötunnit, yhteismusisointi sekä musiikin hahmotusaineita. Ebeliin voi hakeutua, kun soittimen perusteisiin on jo tutustuttu, useimmiten yli 10-vuotiaana. Soittamisessa on mahdollista edetä aina syventäviin opintoihin asti. Hyvin moni harrastaakin musiikkia EMOssa koko kouluaikansa, yli 10 vuotta. (12 vuotta).

Soittamisen voi aloittaa monilla soittimilla alle 7-vuotiaana (esim. jousisoittimet, piano, nokkahuilu). Joissakin soittimissa paras aloitusikä on soittimen koosta tai painosta johtuen hiukan myöhemmin 7-9 -vuotiaana. Lauluopinnot aloitetaan yleensä vasta äänenmurroksen jälkeen noin 13-vuotiaana.

SOITINVALIKOIMA

Tartunko tuubaan vai fanitanko fagottia?

Soittotunnit ja yhteissoitto

Soitinopetuksen rungon muodostavat viikoittaiset yksilötunnit, jossa oman opettajan johdolla perehdytään soittimen ja musiikin saloihin. Tunnin pituus vaihtelee 30-60 min. Alkuopetus voidaan toteuttaa pienryhmäopetuksen ja yksilöopetuksen yhdistelmänä. Soittotunnin aika sovitaan oman opettajan kanssa koko lukuvuodeksi kauden alussa.

Kaikki oppilaat ovat myös yhteissoittoryhmän, esimerkiksi orkesterin jäseniä. Jousi- ja puhallinorkestereilla on viikoittaiset kiinteät harjoitusajat. Muut yhteissoittoryhmät toimivat useimmiten periodeittain.

Valmentava soitinopetus

Musiikin perusopintoja voivat edeltää valmennusryhmät, joissa opiskellaan
instrumentin alkeita ja muodostetaan käsitys soittoharrastuksesta. EMOssa valmennustoimintaan kuuluvat mm. soitintikkaat, pajat ja aluetassutoiminta Matinlahden koululla. Soitinvalmennusryhmät ovat pääsääntöisesti vuoden mittaisia lukuun ottamatta koulujen aluetassuja, joihin ko. koulun oppilaat voivat osallistua, mikäli soveltuva valmennusryhmä löytyy.

Kotiharjoittelu

Mikä on parasta musiikkiopistossa? ”No se kun oppii!”
Musiikissa oppimisen ilo syntyy soittamalla. Oppilas saa joka viikko hyvät vinkit opettajalta kotiharjoittelua varten. Säännöllisen harjoittelun tukemisessa kodin innostunut kannustus on tärkeää. Hyvä muistisääntö on jakaa harjoittelu viikon aikana mieluummin (pikkuisen) usealle päivälle kuin soittaa paljon yhtenä päivänä.

Soittimen hankinta

Soittimen hankinnassa kannattaa kääntyä oman opettajan puoleen, hän neuvoo joko oman soittimen ostamisessa tai lainasoittimen hankkimisessa. EMOn soitinlainaamosta voi vuokrata joitakin soittimia opintojen alkuvaiheessa. Oman soittimen hankintaan kannattaa kuitenkin varautua opintojen päästyä hyvään vauhtiin.

Scroll to Top
X
X