Tiedote etäopetukseen siirtymisestä 26.2.2021

Hyvät Espoon musiikkiopiston oppilaat ja vanhemmat,

EMO ja Ebeli siirtyy kokonaisuudessaan etäopetukseen 1.3.-14.3. eli heti maanantaina. Tämän jälkeen harkitaan tilanteen salliessa lähiopetuksen käynnistämistä aloittaen alle 12-vuotiaiden yksilöopetuksesta. Päätöksen taustalla on kriittinen epidemiatilanne sekä valtioneuvoston, AVIn ja Espoon kaupungin linjaukset harrastustoiminnasta, tilojen käytöstä ja kontaktien välttämisestä. 

“Aluehallintoviraston päätöksen johdosta kaikki lasten ja nuorten harrastus- ja toimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja 1.3.2021 alkaen.”

Etäopetukseen siirrytään hyödyntäen jo omaksuttuja käytäntöjä.  Etätunnit toteutuvat pääsääntöisesti normaalin lukujärjestyksen mukaisesti. Opettajat ovat yhteydessä oppilaisiinsa. Ryhmät (mm. muskari) saavat opettajalta ennen tuntia sähköpostilinkin, jota klikkaamalla pääsee tunnille. 

Olemme selvinneet yhteistyöllä läpi koronavuoden ilman yhtään tiedossa olevaa tartuntaa laajan toimintamme piirissä (2000 oppilasta, 100 opettajaa ja lähes 1500 viikkotuntia). Pyrimme varmistamaan turvallisen musiikkiharrastuksen myös maaliskuussa, kunnes muuntoviruksen käyttäytymisestä saadaan varmennettua tietoa.  Seuraamme tilannetta ja palaamme lähiopetukseen eri toimintojen osalta niin pian kuin mahdollista. Kevään edetessä voimme soveltuvin osin hyödyntää myös ulkotiloja, mm. Kulttuurikeskuksen Amfia ja lähiniittyjä. 

Tämä poikkeuksellinen vuosi on edellyttänyt meiltä kaikilta joustavuutta, kärsivällisyyttä ja luovuutta. Kiitos kun olette pysyneet EMOn musiikkikärryillä. Jaksetaan yhdessä vielä etäilyn loppusuora ja suunnataan kevättä kohti!

Paula Jordan

rehtori

******

Espoo Music Institute bulletin 26.2.2021

Dear students and parents of Espoo Music Institute

EMO and Ebeli will move to remote teaching on next Monday: 1st of March. The remote teaching will continue until 14th of March.  If the corona situation improves, a return to contact teaching in individual lessons of pupils 12 years or under will be considered.  The decicion is based on the critical epidemic situation and the guidelines made by Finnish government, AVI and the City of Espoo. According to the guidelines there is restrictions in city facilities, childrens hobbies and a command to avoid contacts. 

“Aluehallintoviraston päätöksen johdosta kaikki lasten ja nuorten harrastus- ja toimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja 1.3.2021 alkaen.”

In remote teaching we will use the familiar, good practises that we have learned over the past year. The remote lessons will follow the normal schedules. The teachers will be in contact with their pupils. Groups (like music playschool) will get a link by e-mail from their teacher. You can join the remote lesson by clicking the link. 

We have survived together with good cooperation without any infections among our extensive activities (2000 students, 100 teacher and almost 1500 weekly lessons). We try to ensure safe music lessons also in March, until we get more accurate information about the corona virus variation. We follow the situation and will return to contact teaching as soon as possible. As spring progresses we can take advantage of Espoo Cultural Centre Amfi and the meadows nearby.  

This exceptional year has required patience, creativity and flexibility from everyone. Thank you for staying wit us! Let´s carry on together until the finish and keep our focus on the upcoming spring.  

Paula Jordan

principal

Scroll to Top
X
X